Jogi nyilatkozat

1. A jelen www.wanderwell.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a WanderWell Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 169-179. F.
lház. 7. em. 31.  telefonszáma: +36 30 427 4780 e-mail elérhetősége: info@wanderwell.hu ) továbbiakban, mint: „Szolgáltató”, vagy mint többesszám első személyben történő hivatkozás). A jelen Weboldal látogatója, használója a Felhasználó (továbbiakban, mint: „Felhasználó”).

2. A jelen Weboldalon szereplő árak, ajánlatok, akciók, információk, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, céljuk az érdeklődés felkeltése, a véletlen elírás jogát fenntartjuk. Az érdeklődők, felhasználók, leendő utasok, illetve utasaink a Weboldalt kizárólag a saját felelősségükre használhatják. Nem vállalunk felelőséget olyan kárért, amely elírásból, helytelen tartalomból ered.

3. A fentiekből eredően nem vállalunk felelősséget azért, hogy bármely, a Weboldalon feltüntetett utazási lehetőségek közül a Weboldalon megadott áron, feltételekkel, szolgáltatásokkal az Utas az utazáson/túrán ténylegesen részt is tud venni. Az Utas az Általános szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadását követően és az egyedi utazási szerződés megkötését (szerződő felek általi aláírását) követően lesz jogosult az egyedi utazási szerződésben meghatározott utazáson/túrán részt venni.

4. Felhívjuk az Utas figyelmét arra, hogy más utazási szolgáltatók (például: szálláshelyek, más utazási irodák, légitársaságok) szolgáltatásait is közvetítjük, így nem vállalunk felelősséget ezen szolgáltatások és árak elérhetőségéért, vagy a megjelölt árak változatlanságáért.

5. A Weboldalon úgynevezett Hyperlinket (más szolgáltatók, személyek által elhelyezett tartalmakra és weboldalakra mutató linkek) helyezhetünk el. Az ilyen oldalakon található tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezen oldalakat a Felhasználó a saját kockázatára látogatja, így nem vállalunk felelősséget az ilyen oldalak tartalmának használatából eredő esetleges károkért,vagy elmaradt haszonért.

6. A Weboldalon Fórumot működtetünk (a továbbiakban, mint: „Fórum”). A Szolgáltató a Fórumon a regisztrált felhasználók közül az egyazon utazásra jelentkező személyek számára biztosít lehetőséget a hozzászólásra. A Szolgáltató a Fórumon a résztvevők által közzétett véleményekért, hozzászólásokért, tartalomért, információkért nem vállal felelősséget. A Fórumon megjelenő tartalom valóságtartalmával, megfelelősségével kapcsolatban a Szolgáltató ellenőrzést nem végez és nem vállal felelősséget. A Fórumot a felhasználók a saját felelősségükre használhatják, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórumon megjelenő véleményekből, vagy a megjelenő tartalmakból eredő esetleges károk miatt.

7. A Felhasználók számára a Fórum használata során tilos olyan vélemény, vagy tartalom közzététele, amely sérti Magyarország hatályos törvényeit, így különösen, amely a hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütközik, vagy amely sérti más személyek személyhez fűződő jogait. A Fórum reklám- illetve marketingtevékenységre nem használható. A Szolgáltató jogosult a Fórumról véleményeket, hozzászólásokat, tartalmakat eltávolítani, illetve jogosult felhasználók regisztrációját megszüntetni, amennyiben a felhasználók megsértik a jelen Jogi Nyilatkozatban meghatározottakat, a moderálási alapelveket, vagy a hatályos jogszabályokat, így különösen, amennyiben a Büntető Törvénykönyvben foglalt tényállás kerül megvalósításra, vagy amennyiben az adott hozzászólás, vagy tartalom sérti más személyek személyhez fűződő jogait.

8. A Fórum használata során a Felhasználó hozzászólása megtételével lemond a hozzászólásával összefüggésben valamennyi szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jogáról. A Fórumban elhangzott vélemények és a közzétett tartalmak nyilvánossághoz való közvetítésének joga a hozzászólás vagy a tartalom elküldését követően átszállnak a Szolgáltatóra, és bármilyen formában történő újraközlésük, a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. A felhasználó a fentiektől függetlenül saját hozzászólását, vagy a saját maga által feltöltött tartalmat a továbbiakban is szabadon felhasználhatja.

9. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva kezeli. A személyes adatok kezelését a Szolgáltató a Weboldalon található adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint végzi. A felhasználó a személyes adatai megadásakor köteles a valóságnak megfelelő, pontos adatait megadni. Amennyiben ennek Felhasználó nem tesz eleget, úgy Szolgáltató jogosult Felhasználó regisztrációját megszüntetni.

10. A Weboldal image-e, arculata, a Weboldalon megjelenő grafikai elemek, valamint a Weboldalon megjelenő tartalom, annak szerkesztése, elrendezése, megjelenése szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltatót illeti minden jog a Weboldal bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A Weboldalon található információra csak a Weboldalra hivatkozó hyperlink hivatkozással lehet hivatkozni, amely esetben is a tartalom módosítása tilos. Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogai megsértése esetén polgári- és büntetőjogi jogi lépéseket tesz.

11. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik arra, hogy az általa üzemeltetett Weboldal vírusmentes legyen, azonban ezt Szolgáltató garantálni nem tudja. A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírusért, kárért, vagy adatvesztésért, illetve azért sem, ha a Felhasználó számítógépéhez, eszközéhez, rendszeréhez, vagy hálózatához illetéktelen személy hozzáfér.

12. Felhasználó abban az esetben használhatja a jelen Weboldalt, amennyiben Felhasználó előzetesen megismeri és elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat. A Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat és feltételeket teljes egészében megismerte, és ezt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor megszüntetheti a Weblaphoz történő hozzáférését, amennyiben a Felhasználó megsérti a Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat, vagy amennyiben a Felhasználó a Magyarországon hatályos jogszabályokat megsérti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot, amely módosítás a Felhasználóra nézve a weboldal első használatakor kötelező érvényűvé válik.

13. Jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog az irányadó. Az esetleges jogviták esetére a Szolgáltató és a Felhasználó a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Budai Központi Kerületi Bíróság hatáskörének hiányában a Felek a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.